Договір на використання інтернет-сервісу https://meteopravda.com

 1. Предмет Договору:
  • Даний Договір відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання, за яким Адміністрація Ресурсу надає у порядку, передбаченому даним договором, послуги (надалі – «Послуги») користувачам (надалі – «Користувач») з пошуку інформації щодо прогнозу погоди на інтернет-сервісі https://sinoptik.ua (надалі - «Сервіс»).
  • Послугами Сервісу є:
   1. ознайомлення із інформацією, розміщеною на Сервісі, у тому числі шляхом завантаження інтернет-сторінок Сервісу;
   2. пошук прогнозу погоди розміщеної на Сервісі, як на території України, так і за її межами.
 2. Порядок укладення Договору
  • Договір укладається лише шляхом приєднання до нього Користувачем в цілому.
  • Факт приєднання Користувача до даного Договору в цілому підтверджується здійсненням Користувачем однієї із дій, передбачених підпунктами 1.2.1 та 1.2.2 даного Договору.
  • Договір діє з моменту його укладення до розірвання його Сторонами.
  Порядок надання Послуг
  • Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сервісу самостійно отримує послуги Сервісу шляхом здійснення дій, передбачених підпунктами 1.2.1-1.2.2 даного Договору.
  • Користувач розуміє й погоджується з тим, що Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за технічні збої в наданні послуг Сервісу, за збереження інформації на Сервісі або її втрату, за використання розміщеної Адміністрацією Ресурсу на Сервісі інформації Користувачем або третіми особами.
 3. Застереження та гарантії
  • Користувач згоден з тим, що усі та будь-які права інтелектуальної власності (авторські права) на інформацію (твір), опубліковані Адміністрацією Ресурсу на Сервісі, а також на базу даних Сервісу, належать виключно та у повному обсязі Адміністрації Ресурсу.
  • Адміністрація Ресурсу не здійснює контроль і перевірку прогнозу погоди розміщеної на Сервісі.
  • Адміністрація Ресурсу не гарантує достовірність, точність, об’єктивність і якість обзору і прогнозу погоди.
  • Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за можливі матеріальні та/чи моральні збитки, які можуть настати в результаті використання (огляду) наданого прогнозу погоду.
  • Користувачам забороняється копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації будь-яку інформацію, що розміщена на Сервісі, або її частину, базу даних Сервісу або її частину, будь-які об’єкти прав інтелектуальної власності (авторських прав), окрім випадків отримання та публікації віджету погоди.
 4. Умови використання віджетів погоди
  • Користувач має право отримати та опублікувати віджети погоди, зобов’язуючись:
  • не змінювати віджет будь-яким чином;
  • розмістити віджет таким чином, щоб його було показано інтернет-користувачам у повному обсязі;
  • розміщувати віджет лише на інтернет-сайтах, на яких маєте право розміщувати такого виду контент;
  • не розміщувати віджет на інтернет-сайтах, на яких міститься заборонений законодавством України контент (інформація, зображення, інші матеріали), зокрема, але не обмежуючись, контент наступного характеру: порнографія; дискримінація; пропаганда насилля; незаконна реклама; що порушує (або отриманий внаслідок порушення) прав інтелектуальної власності; що є наклепом; інший контент, що суперечить будь-яким нормам діючого законодавства України.
 5. Інші умови
  • Спірні питання, пов’язані з виконанням даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.
  • Компанія має право самостійно у односторонньому порядку змінювати умови даного Договору, повідомивши про це Користувача шляхом розміщення на сторінках Сервісу нову редакцію Договору.